Dünyada eğitim sistemimiz için temel birçok fırsat yaratan iki önemli eğilim vardır. Birincisi, dünyanın bir sanayi ekonomisinden bir bilgi ekonomisine kaymasıdır. Diğeri ise internette yetişen yükselen neslin öğrenmesi için çok farklı öğretim metotlarının uygulanmasıdır. Bu bilinç ile lise 1. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Beden Eğitimi, Kimya, Sağlık Bilgisi, Matematik, Biyoloji, Görsel Sanatlar / Müzik, İngilizce, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Almanca, Coğrafya derslerini alan, ardından bölüm derslerine geçen öğrencilerimizi geleceğe çok yönlü olarak hazırlıyoruz.

Hedef Akademi Okullarında lise öğrencilerimize aynı zamanda:
-Eleştirel düşünme ve problem çözme
-Ağlar arasında iş birliği ve etki yaratma
-Çeviklik ve uyarlanabilirlik
-Girişim ve girişimcilik
-Etkili sözlü ve yazılı iletişim
-Bilgiye erişim ve analiz
-Merak ve hayal gücü aşılıyoruz.

Günümüzün dijital çağında, “Net nesil”i motive etmek ve öğretmek için okul sistemimizi yeniden keşfettik. Öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlamak için ekip becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Lider veya üye olarak bir ekibin parçası olarak nasıl çalışılacağını anlamak, daha sonraki yaşam için çok önemlidir. Açık fikirli olmak, yeni beceriler öğrenmenin anahtarıdır. Eleştirel düşünmeyi farklı kavramlara düşünmek ve uygulamak için farklı yollar öğreterek öğrencilerimizin hayat boyu kendini geliştirebilmelerine öncülük ediyoruz.