Ortaokul - Batıkent Akademi Lisesi

Hedef Akademi öğrencileri; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım gibi birçok ders alanında nitelikli eğitim alırlar. Batıkent Akademi Lisesi

Ortaokul öğrencilerimizi ders dışında kazandırdığımız yetkinlikler ile geleceğe hazırlıyoruz. Bu yetkinlikler:

-Zaman yönetimi becerileri
-Takım çalışması becerileri
-İletişim yetenekleri
-Değişimi kabul etme yeteneği
-Liderlik özellikleri
-Problem çözme yetenekleridir.

Anadolu Lisesi - Batıkent Akademi Lisesi

Dünyada eğitim sistemimiz için temel birçok fırsat yaratan iki önemli eğilim vardır. Birincisi, dünyanın bir sanayi ekonomisinden bir bilgi ekonomisine kaymasıdır. Diğeri ise internette yetişen yükselen neslin öğrenmesi için çok farklı öğretim metotlarının uygulanmasıdır. Bu bilinç ile lise 1. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Beden Eğitimi, Kimya, Sağlık Bilgisi, Matematik, Biyoloji, Görsel Sanatlar / Müzik, İngilizce, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Almanca, Coğrafya derslerini alan, ardından bölüm derslerine geçen öğrencilerimizi geleceğe çok yönlü olarak hazırlıyoruz.Batıkent Akademi Lisesi

Hedef Akademi Okullarında lise öğrencilerimize aynı zamanda:
-Eleştirel düşünme ve problem çözme
-Ağlar arasında iş birliği ve etki yaratma
-Çeviklik ve uyarlanabilirlik
-Girişim ve girişimcilik
-Etkili sözlü ve yazılı iletişim
-Bilgiye erişim ve analiz
-Merak ve hayal gücü aşılıyoruz.

Batıkent Akademi Lisesi Günümüzün dijital çağında, “Net nesil”i motive etmek ve öğretmek için okul sistemimizi yeniden keşfettik. Öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlamak için ekip becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Batıkent Akademi Lisesi Lider veya üye olarak bir ekibin parçası olarak nasıl çalışılacağını anlamak, daha sonraki yaşam için çok önemlidir. Açık fikirli olmak, yeni beceriler öğrenmenin anahtarıdır. Eleştirel düşünmeyi farklı kavramlara düşünmek ve uygulamak için farklı yollar öğreterek öğrencilerimizin hayat boyu kendini geliştirebilmelerine öncülük ediyoruz.

Herkes farklı şekillerde öğrenir. Hedef Okullarında her bir öğrencinin birbirinden farklı bir öğrenme şekli olduğunu biliyor, bu nedenle öğretmen-veli kanalını çeşitlendiriyoruz.

Batıkent, Ankara'nın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Bölgede birçok düşünür, sanatçı, yazar ve sair ikamet etmiştir. Sakinliği, yeşil alanları, dost canlısı insanlarıyla eşsiz bir semt olan Batıkent Ankara'nın tüm merkezlerini eşit mesafededir. Batıkent Akademi Lisesi  Batıkent'te yaşayanlar Batıkent'in ne kadar güzel bir semt olduğunu her seferinde dile getirirler. Bu semtte yaşayan insanlar başarıyı severler. İyi bir kariyer hedefi için iyi bir okula gitmek isterler. Tıpkı öğrenciler gibi veliler de çocuklarının iyi bir eğitim almasını isterler. Herkes gibi onlar da Batıkent en iyi Anadolu lisesi araştırırlar.

Final’in yeni resmi markası Hedef Okulları, Batıkent'in ana merkezlerinden olan Çakırlar'da eğitim öğretim hayatına başladı. Ortaokul ve Anadolu Lisesi düzeyindeki eğitimleri ile öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayan Hedef Akademi Batıkent Akademi Lisesi  Okullarını tercih eden öğrenciler, istedikleri üniversite için hayallerine bir adım daha yaklaşıyorlar.