Hedef Akademi öğrencileri; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım gibi birçok ders alanında nitelikli eğitim alırlar. Ortaokul öğrencilerimizi ders dışında kazandırdığımız yetkinlikler ile geleceğe hazırlıyoruz. Bu yetkinlikler:

-Zaman yönetimi becerileri
-Takım çalışması becerileri
-İletişim yetenekleri
-Değişimi kabul etme yeteneği
-Liderlik özellikleri
-Problem çözme yetenekleridir.