Hedef Akademi Okullarını benzersiz kılan, felsefemizin dengeye dayandırılmasıdır. Akademik mükemmellik ve insan kavrayışı, öğrencilerimizin okul dışında da nitelikli bireyler olmasına yardımcı olur. Bu, öğrenci önderliğindeki sorgulama, konuşma ve çözme becerileri geliştirerek ve öğrenme sevgisini besleyerek gerçekleştirilir. İnsan kavrayışının yönlendirici etkisi olmadan akademik mükemmellik anlamsızdır. Sorumluluk ve benlik saygısı kavramımız ile öğrenciler, kendileri ve diğer insanlar konusunda sorumlu davranmayı öğrenirler.

Hedef Akademi felsefesi öğrencinin tüm yönlerini ele alır. Güçlü bir akademik program her bir öğrenciye meydan okur; öz yönelime vurgu, öğrencinin yetkinlik ve benlik saygısı, bireysel öğrenme ve problem çözme konusunda bir yaklaşım geliştirir; her öğrencinin kendine özgü yeteneklerinin ve karakterinin değerini vurgular.

Öğrencilerimize gelecekleri için ihtiyaç duyulacak beceri ve tutumları sağlamayı taahhüt ediyoruz. Okuryazarlık ve aritmetik becerilerini geliştirmenin yanı sıra çevrelerindeki dünya hakkındaki bilgi ve anlayışlarını derinleştirmeye odaklanıyoruz.